Andra Ungdomsringen är en centralorganisation för ungdoms-, hembygds- och liknande föreningar inom Pedersöre, Larsmo och Jakobstad. Föreningens mål är att vara ett samlande organ för ungdom och ungdomsföreningsverksamhet inom nämnda område samt att vara en förenande länk mellan medlemsföreningarna och Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU).

Föreningen har varit lagd på is sedan år 2000 men återupptog verksamheten hösten 2014. Medlemsföreningarna i Andra Ungdomsringen 2014-2015: Forsby bollklubb, Purmo ungdomsförening, Lillby ungdomsförening, Kållby Samlingshus, Ytteresse ungdomsförening, Överesse ungdomsförening, Sundby ungdomsförening, Lappfors ungdomsförening, Pedersöre teaterförening och Teater Jacob.

 

Verksamhetsberättelsen 2015-2016 finns att läsa här:


/Site/Data/2299/Files/Verksamhetsberaettelse%202015-2016.pdf

 

Verksamhetsplanen för 2016-2017 finns att läsas här:

Site/Data/2299/Files/Verksamhetsplan%20foer%20Andra%20Ungdomsringen%202016-2017.pdf

 

Verksamhetsberättelsen 2014-2015 finns att läsa här:

 

/Site/Data/2299/Files/Verksamhetsberaettelse%202014-2015.pdf

 

Verksamhetsplanen för 2015-2016 finns att läsas här:

 

/Site/Data/2299/Files/Verksamhetsplan%20foer%20Andra%20Ungdomsringen%202015-2016.pdf

Andra Ungdomsringen